White Bird

White Bird

24 x 36 inches

oil, $4800